DE TROJAANSE OORLOG

Troje brandt

Het paard van Troje
Achilleus werd dan gedood door Paris, met een pijl in zijn kwetsbare hiel. De Grieken konden Troje echter niet innemen, en namen daarom hun toevlucht tot een list. Ze bouwden een houten paard, verborgen daar een keur van helden in, en vertrokken met hun schepen, schijnbaar huiswaarts; in werkelijkheid verscholen ze zich achter het eiland Tenedos, juist voor de kust. Deze versie van het houten paard is natuurlijk maar een toeristische attractie; het echte houten paard had geen vensters of trappen, omdat het zogezegd alleen maar bestemd was als wijgeschenk voor Minerva, en niet als verraderlijke schuilplaats voor krijgers!
Laoko÷on wordt gedood door de slangen
De Trojanen, in de waan de oorlog te hebben gewon nen, wisten niet goed wat gedaan met het paard: verwoesten of op hun burcht plaatsen? Laoko÷on, priester van Poseidoon, drong aan om het paard te vernietigen, en slingerde zijn speer naar de flank van het dier. Een achtergebleven Griek, Sinoon, kon de Trojanen er door zijn leugens van overtuigen het paard binnen de stad te brengen. Net op dat ogenblik komen twee reusachtige slangen van over zee (de twee witte slierten op het water links boven), en vallen Laoko÷on, die offert aan Poseidoon, en zijn twee zoontjes aan. Deze prent is een miniatuur, afkomstig uit een handschrift van Vergilius' Aene´s uit de vijfde eeuw, uit de Vaticaanse bibliotheek.
Laoko÷on wordt gedood door de slangen
Dit Pompejaans fresco toont dezelfde scŔne: het offerdier ligt geveld, maar Laoko÷on en zijn zoontjes wor- den toch door de slangen gewurgd, volgens de Trojanen omdat hij het wijgeschenk voor Athena had ontwijd, en zich verzet had om het paard binnen de muren te brengen...
Laoko÷on wordt gedood door de slangen
Dit is de beroemde Laocongroep in het Vaticaans museum, met nog steeds hetzelfde onderwerp: de vergeefse strijd van Laoko÷on en zijn zoontjes tegen de door Athena gezonden slangen.
Het paard wordt naar Troje getrokken
Dit Pompejaans fresco toont ons de volgende fase: de Trojanen, overtuigd door de dood van Laoko÷on dat het paard op hun burcht moet geplaatst worden, zetten zich met man en macht aan het werk. De bres in de muur is duidelijk zichtbaar: het zijn uiteindelijk de Trojanen zelf geweest die hun muren hebben afgebroken... EÚn persoon probeert het paard nog tegen te houden: Kassandra, een dochter van Priamos; maar hoewel zij de gave van de voorspelling bezit, rust op haar ook de vloek dat niemand haar ooit geloven zal...
Het paard wordt naar Troje getrokken
Tiepolo heeft dezelfde scŔne geschilderd: ten koste van enorme inspanningen wordt het paard binnen de muren gereden.
De verwoesting van Troje
De feestvierende Trojanen werden 's nachts overrompeld door de Grieken die uit het paard waren gekomen met de hulp van Sinoon, dan de poorten hadden geopend en hun van Tenedos teruggekeerde strijdmakkers hadden binnengelaten. Op deze vaas zien we bovenaan een geknielde Griek zijn boog spannen; een andere Griek heeft Astyanax, het zoontje van Hektoor en Andromache, bij zijn been en zal hem van de muren laten te pletter storten. Onderaan links het weerzien van Menelaos en Helena, en rechts zal de oude Priamos, die op de grond ligt, worden doodgeslagen.
De verwoesting van Troje
Op dit fresco zien we links het weerzien van Menelaos en Helena; hij grijpt haar ietwat onzacht bij de haren, maar Aphrodite zal ervoor zorgen dat hij (na haar aangekeken te hebben) alleen maar liefde voor haar zal voelen. In het midden staat de oude Priamos, en rechts wordt zijn dochter Kassandra weggetrokken van het houten beeld van Athena, waar ze een toevlucht had gezocht. Het is dat houten Athenabeeld dat door Aeneas zou meegenomen worden naar het westen, en uiteindelijk in de tempel van Vesta op het Forum Romanum zou bewaard worden: het Palladium.
De verwoesting van Troje
Op deze vaas staat opnieuw het Palladium afgebeeld, waar twee vrouwen hun toevlucht zoeken: links misschien Helena, die door Menelaos zal weggehaald worden, rechts Kassandra, die door Ajax zal weggetrokken worden. De godin Athena kijkt toe, en zal ervoor zorgen dat Ajax zal sterven voor hij thuiskomt, als straf voor deze daad van heiligschennis.
Aeneas besluit Troje te verlaten
Te midden van die chaos werd Aeneas in zijn slaap door de schim van Hektoor aangemaand om de nu brandende stad te verlaten; hij besluit dan ook om de stad te verlaten, maar pas nadat Anchises (links) en Kreoesa (geknield) hem daarom gesmeekt hebben. Enkele slaven (famuli) zijn bezig vanalles mee te nemen. Deze afbeelding is opnieuw een vroeg-middeleeuwse miniatuur; maar dat had je natuurlijk zelf al gezien!
Aeneas verlaat Troje
Dit beeld van Bernini toont ons Aeneas die Troje verlaat; op zijn schouder draagt hij zijn vader Anchises (die blind is en verlamd aan de benen). Anchises zelf draagt de penaten, de beschermgoden van de stad. De kleine Ascanius loopt bij zijn vader, met een klein lampje in de hand.
Aeneas verlaat Troje
Aeneas had de opdracht gekregen om in het Avondland een nieuwe stad te stichten; van die nieuwe stad zouden de beschermgoden dezelfden zijn als van het nu brandende Troje. Kreoesa, Aeneas' vrouw, zou in Troje gedood worden door de Grieken; Aeneas zou nog op zoek gaan naar haar, maar haar schim verbood hem nog om haar te treuren: hij moest zorgen voor hun zoontje.
De Trojaanse vloot vaart naar het westen
Aeneas zocht jarenlang tevergeefs naar het Avondland. Hij probeerde ThrakiŰ en andere plaatsen, maar telkens bleek dit niet het bedoelde einddoel van zijn zwerftocht te zijn.

De Trojaanse Oorlog

TERUG Paris Achilleus Hektoor